O nás
Naše firma Petr Zvědělík - Stromolezectvi.cz vznikla v roce 1990. Nedá se říci, že bych se od samého začátku zabýval jen stromy. Dělali jsme to, co se nazývá výškovými pracemi, i když na svém prvním stromě jsem byl někdy koncem osmdesátých let na telčském hřbitově. Dodnes si pamatuji, jak jsem se bál, když jsem musel řezat větev motorovou pilou blízko hlavy … : ))) Jak šel čas, práce na stromech přibývala, až nakonec převážila. Určitě to však v samém začátku nebyla čistá arboristika. Řezali jsme kosterní větve, dělali „lízance“ …, tedy věci za které je mi dnes stydno, jenže v té době byla arboristika ještě v plenkách. Je to mladý obor, který se dramaticky vyvíjí, a já jsem šťastný, že mohu býti u toho.
V roce 2005 jsem složil zkoušku ETW, pět let poté absolvoval obor Komplexní péče o dřeviny v Mělníce a v loňském roce jsem nastoupil na dálkové studium obor Arboristika na Mendlovce v Brně ... ale je to těžké ... : ))) Není to jednoduché, ale stromy jsou tak úžasné, že když vás jednou chytí, už vás nepustí a veškerou energii do nich vloženou vám tisíckrát vrátí.
V tuto chvíli se cítím celým srdcem i svou duší jako stromolezec. Je to má životní filosofie - myslím na stromy, chodím za nimi, mám je prostě rááád … : )))
Mendlovku mám za sebou, ale pocit, že zůstalo ještě mnoho dveří, které bych měl otevřít zůstal ... tak už se rozhlížím, kam dál ... : )))
Zatím jsem nastoupil na roční kurz - Ovocný strom v krajině. Ovocné stromy mě vždy lákaly a fascinovaly, tak si plním konečně jedno z mých přání ... : )))