Služby
Komplexní péče o stromy od jejich výsadby, přes všechny druhy řezů:
- výchovný řez mladých stromků
- zdravotní, bezpečnostní, redukční řez
- přírodě blízké ošetření starých stromů
Komplexní péče o památné stromy
Instalace bezpečnostního vázání korun stromů
Rizikové kácení stromů
Poradenská a konzultační činnost
- odborné posudky dřevin, dendrologické průzkumy ploch, inventarizace dřevin, hodnocení stavu a návrh ošetření dřevin, technický dozor.
Návrhy a úpravy veřejných prostranství
- návsi, krajinné úpravy.
Doplňkové služby
- frézování pařezů
- sečeme trávu
- likvidujeme invazivní porosty
- zhotovujeme informační tabule pro naučné stezky
- přístřešky pro turisty
- obnovujeme studánky
- zavěšujeme ptačí budky na stromy
- občas i na uvízlého parašutistu v koruně stromu dojde ... : )))